Bordro Optimizasyon

Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, çalışanlarınızın SGK matrahını yönetebileceğinizi, böylece daha az SGK maliyetiniz olabileceğini biliyor musunuz!

Awesome Image

Bordro optimizasyonu nedir?

Bordro optimizasyonu konusu, üzerinde son 1 yıldır çalıştığımız ve 2018 yılı son çeyreğinde tamamladığımız yeni bir projedir. Konunun ana teması mevzuatta yer alan muafiyet ve istisnalar kullanılarak mükellefin tahakkuk edecek sosyal güvenlik primlerini yönetebilmesi; böylece daha az sosyal güvenlik primi, daha az gelir vergisi stopajı ödemesi esasına dayanır.

Bordro optimizasyonu SGK teşviklerini mi kullanır?

Hayır. Şöyle ki: bilindiği gibi sosyal güvenlik primlerinizi mevcut SGK teşviklerini kullanarak yönetmeniz; cari olan 13 ayrı istihdam teşviğinden faydalanarak tahakkuk edecek sosyal güvenlik primlerini daha az ödemeniz mümkündür. Bordrolama optimizasyonu ise bu teşviklerden bağımsız olarak sosyal güvenlik matrahınızın daha az hesaplanmasını sağlar. Üstelik daha az hesaplanan bu matrah üzerinden halihazırda yararlandığınız SGK teşviklerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Böylece hem daha az matrah hesaplaması hem de SGK teşvikleri ile iki aşamalı bir katkı elde edebilirsiniz. Böylece işçilik maliyetlerinizi çok ciddi oranda düşürebilirsiniz.

Firmalara Ortalama Ne Kadar Tasarruf Sağlar?

Firmanın sektörüne ve çalışan profiline bağlı olarak değişmekle birlikte min/max ortalama katkı oranı: %7 - %28

Bordro Optimizasyonunun Faydaları

  • Sistem web tabanlı bir yazılım üzerinden çalışır. Firmaların SGK şifrelerini ya da çalışanlarıyla ilgili istemedikleri bilgileri bizimle paylaşmasına gerek olmaz. Sistem firma yetkililerine düzenli raporlama imkanı da sunar. Tüm işlemler işlem geçmişinden görüntülenebilir, raporlanabilir.
  • Bilindiği gibi SGK Desteklerinden faydalanabilmek için tüm SGK ödemelerinin zamanında yapılması gerekir. Ancak bordro optimizasyonu için böyle bir durum sözkonusu değildir. Optimizasyon işlemi sosyal güvenlik matrahınızın düşük olarak hesaplanmasını sağlar.
Awesome Image