Hizmet İhracatına Yönelik Destekler

Hizmet İhracatına Yönelik Destekler

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Bilişim Sektörü
Destekleri

İnşaat Sektörü
Destekleri

Film Sektörü
Destekleri

Lojistik ve Taşımacılık Sektörü Destekleri

Sağlık ve Spor Turizmi
Destekleri

Awesome Image

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel UNICORN'ların oluşturulması hedeflenmektedir.

E-Turquality Destek Unsurları

 • 1. Stratejik İş Planı Desteği

  Destek Oranı : %75
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin stratejik iş planını yaptırmasına yönelik giderleri desteklenir.

 • 2. Yurtdışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma ve Alım Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin yurtiçi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurtdışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderler desteklenir.

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin yurtdışında kayıtlı /patent/fikri mülkiyet hakkı/tasarım/model satın alımına yönelik giderleri desteklenir.

 • 3. Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun ve Platform Geliştirme Desteği

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Kişi/Yıl x (10 Kişi)
  Destek Süresi : 5+5 Yıl
  Destek Kısıtı : Şirketin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir

  Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ve platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 10 personelin aylık brüt ücretleri desteklenir.

  *Son 1 yıl içerisinde üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde destek oranı %70 olarak uygulanır.

 • 4. Kiralama Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformu geliştirilmesine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri desteklenir.

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformu geliştirmeye yönelik şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler desteklenir.

  * Satın alınacak, kiralanacak makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise ve/veya yerli üretim belgesine sahipse destek oranına %10 ilave edilir.

 • 5. Pazara Giriş Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 2.400.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketler tarafından yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış gerçeklik entegrasyonu ve yabancı dile çeviri giderleri desteklenir.

 • 6. Rapor ve Analiz Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 2.400.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerce yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri desteklenir.

 • 7. Belgelendirme Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderleri desteklenir.

 • 8. Yurtdışı Personel Arama ve Test Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurtdışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurtdışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği, anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri desteklenir.

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin bu kapsamda yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformları için yurt dışında yaptıracağı test giderleri desteklenir.

 • 9. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

  Destek Oranı : %70
  Destek Limiti : 9.600.000,00 TL/Yazılım - Djital Oyun - Mobil Uygulama - Dijital Aracılık Platformu/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketler tarafından yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenir.

  Destek Oranı : %70
  Destek Limiti : 3.600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin hizmet alanlarının yurtdışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir.

 • 10. Ürün Yerleştirme Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 4.800.000,00 TL/Yazılım - Djital Oyun - Mobil Uygulama - Dijital Aracılık Platformu/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin hizmet ve ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderler desteklenir

 • 11. Danışmanlık Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 3.600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alacakları danışmanlık himzetlerine ilişkin giderler desteklenir.

 • 12. Komisyon Desteği

  Destek Oranı : %70
  Destek Limiti : 3.600.000,00 TL/Yazılım - Djital Oyun - Mobil Uygulama - Dijital Aracılık Platformu/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketler tarafından yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformunun yurtdışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 3.600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 13. Yurtdışı İhale Desteği

  Destek Limiti : 12.000.000,00 TL/İhale

  Sözleşme Bedeli:
  - 24.000,000 TL %20
  24.000.000 TL - 60.000.000 TL %15
  60.000.000 TL - 120.000.000 TL %10
  120.000.000 TL - Üzeri %7,5

  Şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlanmasına yönelik olarak yurtdışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde ihale bedeli üzerinden desteklenir.

 • 14. Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği

  Destek Oranı : %70
  Destek Limiti : 2.400.000,00 TL/Birim/Yıl x (20 Birim)
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin mali/hukuki danışmanlık giderleri, brüt kira/kullanım hakkı, komisyon, temel kurulum, dekorasyon, teknik donanım, mali müşavirlik, muhasebe, barındırma, sunucu, bulut, güvenlik ve birim bünyasinde 2 kişinin istihdamına yönelik giderler desteklenir.

 • 15. Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 24.000.000,00 TL
  Destek Süresi : 2 Yıl

  Şirketlerin yurtdışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik makine, ekipman, donanım, yazılım alımı ve kiralama giderleri, eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyon giderleri, hizmet/yazılım sesertifikasyonu, test analiz, ürün doğrulama giderleri, patent, tasarım, model, fikri mülkiyet hakkı tesciline ilişkin giderler, kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 defa yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri, aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri desteklenir.

  *Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 12.000.000 TL için 2.400.000 TL ve proje çalışan sayısı 2’şer ilave edilerek kademeli artırımlı olarak uygulanır.

  * Satın alınacak, kiralanacak makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise ve/veya yerli üretim belgesine sahipse destek oranına %10 ilave edilir.

 • 16. Veri Merkezi Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 24.000.000,00 TL/Tek Sefer
  Destek Süresi : 2 Yıl

  Hizmet gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin yurtdışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, internet alt yapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması giderleri, eğitim ve danışmanlık giderleri, hizmet/yazılım sertifikasyon ve test/analiz giderleri desteklenir.

  * Satın alınacak, kiralanacak makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise ve/veya yerli üretim belgesine sahipse destek oranına %10 ilave edilir.

 • 17. Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 300.000,00 TL/Etkinlik (600.000,00 TL/Prestijli Etkinlik)
  Destek Süresi : Süre Kısıtı Yoktur

  Şirketlerin fiziki veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurtdışı Fuar/Kongre/konferans/Seminer gibi etkinliklere bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri desteklenir.

  *Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılım desteğinden yararlanılabilir.

 • 18. Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 180.000,00 TL/Etkinlik
  Destek Süresi : Süre Kısıtı Yoktur

  Şirketlerin Bakanlık internet sitesinde yayımlanan yurt içi Fuar/Kongre/konferans/Seminer gibi etkinliklere bireysel katılım giderleri desteklenir.

 • 19. Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 3.000.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5+5 Yıl

  Şirketlerin yurtdışında yerleşik şirket ve/veya yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/dijital aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

Bilişim Sektörü Destekleri

Türkiye'de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir, yeşil dönüşüm, telekomünikasyon, 5G, bulut, veri merkezi, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren şirketler.

Awesome Image

Bilişim Sektörü Destek Unsurları

 • 1. Yurtdışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Koruma Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin yurtiçi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurtdışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderler desteklenir.

 • 2. Rapor ve Analiz Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerce yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan rapor, analiz ve veritabanı üyelik giderleri desteklenir.

 • 3. Belgelendirme Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderleri desteklenir

 • 4. Yurtdışı Personel Arama Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 300.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurtdışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurtdışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği, anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri desteklenir.

 • 5. Hizmet Pazarlamaya Yönelik E-Ticaret Sitelerine, Platformlara ve Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 48.000,00 TL/Platform/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin hizmetlerini pazarlamaya yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine, platformlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri desteklenir

 • 6. Yazılım, Mobil Uygulama ve Dijital Oyun Geliştirme Desteği

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 300.000,00 TL/Kişi/Yıl x (5 Kişi)
  Destek Süresi : 5 Yıl
  Destek Kısıtı : Şirketin kuruluş tarihi
  üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir

  Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 personelin aylık brüt ücretleri desteklenir.

  *Son 1 yıl içerisinde üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde destek oranı %60 olarak uygulanır.

 • 7. Kiralama Desteği

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformu geliştirilmesine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri desteklenir.

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformu geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler desteklenir.

  * Satın alınacak, kiralanacak makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise ve/veya yerli üretim belgesine sahipse destek oranına %10 ilave edilir.

 • 8. Pazara Giriş Desteği

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 2.400.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketler tarafından yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, artırılmış gerçeklik entegrasyonu ve yabancı dile çeviri giderleri desteklenir.

 • 9. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 4.800.000,00 TL/Yazılım - Djital Oyun - Mobil Uygulama - Dijital Aracılık Platformu/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl
  Destek Kısıtı : Şirketin kuruluş tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir

  Şirketler tarafından yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenir.

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 3.600.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin hizmet alanlarının yurtdışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenir.

 • 10. Ürün Yerleştirme Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yazılım - Dijital Oyun - Mobil Uygulama - Dijital Aracılık Platformu/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin hizmet ve ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderler desteklenir.

 • 11. Komisyon Desteği

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yazılım - Dijital Oyun - Mobil Uygulama - Dijital Aracılık Platformu/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketler tarafından yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformunun yurtdışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

  Destek Oranı : %50
  Destek Limiti : 1.200.000,00 TL/Yıl
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 12. Yurt Dışı Birim Kira Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 1.440.000,00 TL/Birim/Yıl x (10 Birim)
  Destek Süresi : 5 Yıl

  Şirketlerin yurtdışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik brüt kira, kullanım hakkı, komisyon ve hizmet giderleri desteklenir.

  *Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılım desteğinden yararlanılabilir.

 • 13. Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 300.000,00 TL/Etkinlik (600.000,00 TL/Prestijli Etkinlik)
  Destek Süresi : Süre Kısıtı Yoktur

  Şirketlerin fiziki veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurtdışı Fuar/Kongre/konferans/Seminer gibi etkinliklere bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri desteklenir.

  *Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılım desteğinden yararlanılabilir.

 • 14. Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği

  Destek Oranı : %60
  Destek Limiti : 180.000,00 TL/Etkinlik
  Destek Süresi : Süre Kısıtı Yoktur

  Şirketlerin Bakanlık internet sitesinde yayımlanan yurt içi Fuar/Kongre/konferans/Seminer gibi etkinliklere bireysel katılım giderleri desteklenir.

Awesome Image

Film Sektörü Destekleri

Film Şirketi: Türkiye'de yerleşik film prodüksiyon, film dağıtımcısı ve film platosu/stüdyo işleten şirket.

Yasal Dayanak: 27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak ekonomi bakanlığı, para, kredi ve kordinasyon kurulunun 2015/8 sayılı "Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar" ve 2015/8 sayılı kararın uygulama, usul ve esasları genelgesi.

Film Sektörü Destek Unsurları

 • 1. Tescil ve Korunma Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl

  Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

 • 2. Rapor Desteği, %60, 200.000,00 USD/Yıl

  Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

 • 3. Danışmanlık Desteği, %50, 200.000,00 USD/Yıl

  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

 • 4. Belge Alım Desteği, %50, 250.000,00 USD/Yıl

  Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

 • 5. Yurtdışı Birim Kira Desteği, %60, 120.000,00 USD/Yıl

  Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

 • 6. Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği, %60, 400.000,00 USD/Yıl

  Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.

 • 7. Acenta Komisyon Desteği, %50, 100.000,00 USD/Yıl

  Ürünlerin (yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu vb) yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 8. Yurtdışı Fuar Desteği, %50, 15.000,00 USD / Fuar

  Yararlanıcıların bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenir.

 • 9. Pazara Girişin Desteklenmesi, %50, 100.000,00 USD / Ülke

  Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına desteklenir. Aynı film için en fazla 5 ülke/ülke grubu için yararlanılabilir. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanır.

 • 10. Film Platosu Desteği, %20, 200.000,00 USD /Film

  Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri üzerinden film platosu/stüdyo işleten firma desteklenir.

 • 11. Film Kapsamında Yapılan Reklam Desteği, %50, 100.000,00 USD / Film

  Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere yönelik reklam giderleri desteklenir. Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. Bir film için verilen toplam destek tutarı Max. 500.000,00 USD olabilir.

  *1,5,6 nolu destekler, hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için + (%10), 8 nolu destek +(%20) artırılır. 5,6,7 nolu desteklerin süresi 48 aydır. Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için 9 nolu destek +%20 artırılır.

Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri

Sağlık Kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları.
Sağlık Turizmi Şirketi: Yurtdışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket.

Yasal Dayanak: 27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak ekonomi bakanlığı, para, kredi ve kordinasyon kurulunun 2015/8 sayılı "Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar".

Awesome Image

Sağlık Turizmi Destek Unsurları

 • 1. Tescil ve Korunma Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl

  Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

 • 2. Rapor Desteği, %60, 200.000,00 USD/Yıl

  Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

 • 3. Danışmanlık Desteği, %50, 200.000,00 USD/Yıl

  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

 • 4. Belge Alım Desteği, %50, 250.000,00 USD/Yıl

  Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

 • 5. Yurtdışı Birim Kira Desteği, %60, 120.000,00 USD/Yıl

  Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

 • 6. Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği, %60, 400.000,00 USD/Yıl

  Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.

 • 7. Acenta Komisyon Desteği, %50, 100.000,00 USD/Yıl

  Ürünlerin (yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu vb) yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 8. Yurtdışı Fuar Desteği, %50, 15.000,00 USD / Fuar

  Yararlanıcıların bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenir.

 • 9. Tercümanlık Desteği

  9.1. Tercüman Maaş Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl
  Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) personelin aylık brüt ücretleri üzerinden destek sağlanır.

  9.2. Tercümanlık Hizmeti Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl
  Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderler desteklenir.

 • 10. Hasta Yol Desteği

  10.1. Tarifeli Seferler, %50, 1.000,00 USD/Sefer
  Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere tarifeli uçak seferleri ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına desteklenir.

  10.2. Charter Seferler, %100, 200,00 USD/Sefer
  Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere charter uçak seferleri ile Türkiye’ye getirilmesi halinde ulaşım giderleri hasta başına desteklenir.

 • 11. Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri

  11.1. Tanıtım Faaliyetleri, %50, 250.000,00 USD/Yıl (5 Adet/Yıl)
  Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler desteklenir.

  11.2. Eğitim Faaliyetleri, %50, 500.000,00 USD/Yıl (5 Adet/Yıl)
  Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar