Hizmet İhracatına Yönelik Destekler

Hizmet İhracatına Yönelik Destekler

Bilişim Sektörü Destekleri

Hizmet ihracatı gerçekleştiren bilgisayar oyunu, mobil uygulama ve diğer yazılım firmalarına devletten tam destek!

Bölgesel Teşvik

Hizmet ihracatı gerçekleştiren bilgisayar oyunu, mobil uygulama ve diğer yazılım firmalarına devletten tam destek!

Film Sektörü Destekleri

Film sektöründe ihracat gerçekleştiren film prodüksiyon ve film dağıtım şirketlerine devletten tam destek!

Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine devletten tam destek!

Bilişim Sektörü Destekleri

Bilişim Şirketi: Türkiye'de yerleşik olup yazılım veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirket.

Yasal Dayanak: 27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak ekonomi bakanlığı, para, kredi ve kordinasyon kurulunun 2015/8 sayılı "Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar" ve 2015/8 sayılı kararın uygulama, usul ve esasları genelgesi.

Awesome Image

Bilişim Sektörü Destek Unsurları

 • 1. Tescil ve Korunma Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl

  Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

 • 2. Rapor Desteği, %60, 200.000,00 USD/Yıl

  Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

 • 3. Danışmanlık Desteği, %50, 200.000,00 USD/Yıl

  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

 • 4. Belge Alım Desteği, %50, 250.000,00 USD/Yıl

  Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

 • 5. Yurtdışı Birim Kira Desteği, %60, 120.000,00 USD/Yıl

  Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

 • 6. Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği, %60, 400.000,00 USD/Yıl

  Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.

 • 7. Acenta Komisyon Desteği, %50, 100.000,00 USD/Yıl

  Ürünlerin (yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu vb) yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 8. Yurtdışı Fuar Desteği, %, 15.000,00 USD / Fuar

  Yararlanıcıların bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenir.

 • 9. Pazara Girişin Desteklenmesi, %50, 200.000,00 USD / Uygulama/Bilgisayar Oyunu

  Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, hosting giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin giderleri desteklenir.

 • 10. Komisyon Desteği, %50, 100.000,00 USD /Uygulama/Bilgisayar Oyunu

  Mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

 • 11. Mobil Uygulama / Bilgisayar Oyunu Geliştirme Desteği

  11.1. Yazılım Desteği, %50, 50.000,00 USD / Yıl
  Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler desteklenir.

  11.2. Personel Maaş Desteği, %50, 50.000,00 USD / Yıl
  Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından yazılım, mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) personelin aylık brüt ücretleri kişi başı 25.000,00 USD/Yıl olarak desteklenir.

Awesome Image

Film Sektörü Destekleri

Film Şirketi: Türkiye'de yerleşik film prodüksiyon, film dağıtımcısı ve film platosu/stüdyo işleten şirket.

Yasal Dayanak: 27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak ekonomi bakanlığı, para, kredi ve kordinasyon kurulunun 2015/8 sayılı "Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar" ve 2015/8 sayılı kararın uygulama, usul ve esasları genelgesi.

Film Sektörü Destek Unsurları

 • 1. Tescil ve Korunma Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl

  Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

 • 2. Rapor Desteği, %60, 200.000,00 USD/Yıl

  Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

 • 3. Danışmanlık Desteği, %50, 200.000,00 USD/Yıl

  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

 • 4. Belge Alım Desteği, %50, 250.000,00 USD/Yıl

  Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

 • 5. Yurtdışı Birim Kira Desteği, %60, 120.000,00 USD/Yıl

  Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

 • 6. Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği, %60, 400.000,00 USD/Yıl

  Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.

 • 7. Acenta Komisyon Desteği, %50, 100.000,00 USD/Yıl

  Ürünlerin (yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu vb) yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 8. Yurtdışı Fuar Desteği, %50, 15.000,00 USD / Fuar

  Yararlanıcıların bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenir.

 • 9. Pazara Girişin Desteklenmesi, %50, 100.000,00 USD / Ülke

  Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına desteklenir. Aynı film için en fazla 5 ülke/ülke grubu için yararlanılabilir. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanır.

 • 10. Film Platosu Desteği, %20, 200.000,00 USD /Film

  Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri üzerinden film platosu/stüdyo işleten firma desteklenir.

 • 11. Film Kapsamında Yapılan Reklam Desteği, %50, 100.000,00 USD / Film

  Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere yönelik reklam giderleri desteklenir. Desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. Bir film için verilen toplam destek tutarı Max. 500.000,00 USD olabilir.

  *1,5,6 nolu destekler, hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için + (%10), 8 nolu destek +(%20) artırılır. 5,6,7 nolu desteklerin süresi 48 aydır. Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için 9 nolu destek +%20 artırılır.

Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri

Sağlık Kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları.
Sağlık Turizmi Şirketi: Yurtdışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket.

Yasal Dayanak: 27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak ekonomi bakanlığı, para, kredi ve kordinasyon kurulunun 2015/8 sayılı "Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar".

Awesome Image

Sağlık Turizmi Destek Unsurları

 • 1. Tescil ve Korunma Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl

  Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir.

 • 2. Rapor Desteği, %60, 200.000,00 USD/Yıl

  Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

 • 3. Danışmanlık Desteği, %50, 200.000,00 USD/Yıl

  Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak olan teknik, hukuki ve finansal danışmanlık faaliyetleri desteklenir.

 • 4. Belge Alım Desteği, %50, 250.000,00 USD/Yıl

  Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

 • 5. Yurtdışı Birim Kira Desteği, %60, 120.000,00 USD/Yıl

  Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

 • 6. Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği, %60, 400.000,00 USD/Yıl

  Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.

 • 7. Acenta Komisyon Desteği, %50, 100.000,00 USD/Yıl

  Ürünlerin (yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu vb) yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

 • 8. Yurtdışı Fuar Desteği, %50, 15.000,00 USD / Fuar

  Yararlanıcıların bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları desteklenir.

 • 9. Tercümanlık Desteği

  9.1. Tercüman Maaş Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl
  Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) personelin aylık brüt ücretleri üzerinden destek sağlanır.

  9.2. Tercümanlık Hizmeti Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl
  Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderler desteklenir.

 • 10. Hasta Yol Desteği

  10.1. Tarifeli Seferler, %50, 1.000,00 USD/Sefer
  Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere tarifeli uçak seferleri ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına desteklenir.

  10.2. Charter Seferler, %100, 200,00 USD/Sefer
  Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere charter uçak seferleri ile Türkiye’ye getirilmesi halinde ulaşım giderleri hasta başına desteklenir.

 • 11. Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri

  11.1. Tanıtım Faaliyetleri, %50, 250.000,00 USD/Yıl (5 Adet/Yıl)
  Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler desteklenir.

  11.2. Eğitim Faaliyetleri, %50, 500.000,00 USD/Yıl (5 Adet/Yıl)
  Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar