İstihdam Destekleri

1. İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı

Toplam personel sayısının %30’una kadar program kapsamında alınacak olan yeni personelin 3-9 ay (asgari ücret tutarı üzerinden) maaşı ve GSS primi kurum tarafından karşılanır. Bu süre zarfında kişinin işyeri SGK girişi yapılmaz. Program sonunda kişinin SGK girişi yapılır; bu tarihten itibaren o kişi için 30 ay süreyle SGK işveren payı ödemesinde asgari ücrete tekabül eden tutar kadar indirim uygulanır.

Program Gereklilikleri

 • Firma
 • Minimum 2 sigortalı çalışana sahip olmak
 • Program başlangıç tarihindeki personel sayısı program sonunda da aynı olmalıdır ya da 30 gün içerisinde eşitlenmelidir
 • Katılımcıların enaz %50’sini kendi işyerinde ya da başka bir işyerinde, aynı meslek kodunda program süresi kadar istihdam etmelidir.
 • Program süresinin ¼’ü süre zarfında gerekçesiz aday değişikliği yapabilir.
 • Program başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde memnun olmadığı katılımcıyı programdan çıkarabilir; ilk 15 gün sonrasında memnun olmadığı 1 katılımcıyı çıkarırsa destek süresi kadar 1 kişi ek istihdam sağlamak zorundadır.
 • İşyerinin görünür bir yerine “Bu işyerinde İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı uygulanmaktadır” yazısı asar.
 • Program sorumlusu olarak belirleyeceği 1 kişi aylık çizelgeleri takip eder.
 • Firma, katılımcıya en fazla net asgari ücretin %80’i oranında daha fazla net ücret ödeyebilir.
 • Yararlanıcı/Katılımcı:
 • 15 yaşını doldurmuş 49 yaşından gün almamış olmalı
 • Emekli olmamalı
 • İşverenin birinci derece yakını olmamalı
 • İşyerinin son 3 aylık SGK hizmet dökümünde yer almamalı
 • Son 1 ay içerisinde herhangi bir işyerinde sigortalı olmamalı
Awesome Image

2. KOSGEB Nitelikli Personel Destek Programı

Awesome Image

 • Desteğin üst limiti 50.000,00 TL
 • Destek oranı net ücret üzerinden maksimum %60 - %80 (İstihdam edilecek kişi 1- Yeni Mezun 2- Kadın 3- Engelli 4- Şehit-Gazi Yakını olması durumunda destek oranı %80) olarak hesaplanır.
 • Bu destek, işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.
 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 6 (altı) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 900 (dokuz yüz) gün olması gerekir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.
 • İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.
 • Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanması aşağıdaki gibidir:
  Ön lisans mezunları için 2.905,00 TL/Ay
  Lisans mezunu için 3.486,00 TL/Ay
  Yüksek lisans mezunu için 4.067,00 TL/Ay
  Doktora mezunları için 4.648,00 TL/Ay
 • Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 • Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.