Bu aydınlatma beyanı, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında bir kısım kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkindir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

WRM Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirketimiz” veya “Biz” veya “WRM”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz.

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve Aktarımı

Şirketimiz tarafından elde edilecek kişisel verileriniz ve buna ilişkin amaçlar aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veriler

Ad, Soyad, E-posta adresi

İşlem Güvenliği (Örneğin IP adresi bilgileri, ziyaret edilen sayfa bilgileri)

Elde Etme Amacı

İletişimin amacını gerçekleştirmek ve bize ilettiğiniz talep, şikâyet veya önerinizin gereğini yerine getirmek

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak mesajınızın içeriği bir paylaşımı gerektiriyorsa amaçla sınırlı bir biçimde ilgili üçüncü kişilere aktarım yapılabilecektir.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda ve internet sitemiz üzerinden elde edilmekte ve işlenmekteyse de takiben gerçekleşen fiziksel iş süreçlerimizde otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır.

İnternet sitemizde yer alan iletişim formunu kullanarak ilettiğiniz ad, soyad, e-posta adresiniz gibi çeşitli kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, bir hakkın kullanımı, Şirketimizin meşru menfaatleri ve sınırlı bazı hallerde açık rızanız olacaktır.

IP adresi gibi işlem güvenliği kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı ise kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

4. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Kent Kule A1 Blok K. 25 D. 135 adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.