Mal İhracatına Yönelik Destekler

Mal İhracatı Destekleri

2010/6 sayılı yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ, 2009/5 sayılı yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Ekonomi Bakanlığı’nın 2014-8 Sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar", Ekonomi Bakanlığı, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2014-4 Sayılı "Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar", Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanan 2011-1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" ve işbu Tebliğlere ait uygulama usul ve esasları

Awesome Image

Mal İhracatı Destek Unsurları

  • 1. Tescil ve Korunma Desteği, %50, 50.000,00 USD/Yıl-Ülke

    Ürün, hizmet ve/veya yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler. Marka, patent bürosu hizmetleri, başkası adına tescil olup olmadığı ile ilgili araştırma giderleri ve diğer tüm zorunlu giderler desteklenir. Tescil yenileme giderleri destek kapsamında yer almaz.

  • 2. Yurtdışı Pazar Araştırma Gezileri Desteği, %70, 50.000,00 USD/Yıl

    En fazla 2 çalışan, en fazla 1+10 gün için, max 20 gün, max 3 ülke. Ulaşım (Uçak, tren, otobüs bilet ücretleri) Araç Kiralama Gideri, 50,00 USD/Gün. Konaklama Gideri, 150,00 USD/Gün.

  • 3. Rapor Desteği, %60, 200.000,00 USD/Yıl

    Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir

  • 4. İleri Teknoloji Şirket Satın Alma, %75, 500.000,00 USD/Yıl

    Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik alınan mali ve hukuki analiz raporlarına ilişkin giderler desteklenir.

  • 5. Belge Alım Desteği, %50, 250.000,00 USD/Yıl

    Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

  • 6. Yurtdışı Birim Kira Desteği

    Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları desteklenir.

    6.1. Sınai-Ticari Şirketler İçin

    Mağaza, Kiosk vb. %50, 120.000,00 USD/Birim-Yıl

    Ofis, Depo, Reyon %50, 100.000,00 USD/Birim-Yıl

    6.2. Ticari Şirketler İçin

    Mağaza, Kiosk vb %40, 100.000,00 USD/Birim-Yıl

    Ofis, Depo, Reyon %40, 75.000,00 USD/Birim-Yıl

  • 7. Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği

    Yurtdışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetleri, TV ve radyo reklamları, gazete ve dergi reklamları, internet ve sosyal medya reklamları, açık hava reklamları ile özel tanıtım giderleri (kokteyl, seminer, konferans, ürün lansman vb faaliyetler) desteklenir.

    Desteklenen yurtdışı birimin olduğu ülkede, %60 150.000,00 USD/Yıl-Ülke

    Desteklenen yurtdışı birimin olmadığı ülkede, %60 150.000,00 USD

    Desteklenen yurtdışı birimi bulunmayan şirketler, %60 250.000,00 USD

  • 8. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuarlar %50

    Genel Nitelikli Fuar 50.000,00 TL/Fuar

    Sektörel Nitelikli Fuar 75.000,00 TL/Fuar

    Prestijli Fuar 250.000,00 TL/ Fuar (Max 2/Yıl)

    *1,6,7 nolu destekler, hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için + (%10), 4-5-6. Bölgelerden yapılan başvurular için +(%20) artırılır. 8 nolu destek, hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için +(%20) artırılır. 1,6,7 nolu desteklerin süresi 48 aydır.